Pokus o vytvoření osobnosti ze sebe sama

Nahrávka byla pořízena na veřejné generálce v Prostějově :