Vyberte stránku

Komediograf_video

Nahrávka byla pořízena Českou televizí :

Nahrávka byla pořízena na nádvoří radnice v Olomouci v rámci Olomouckého kulturního léta :

Nahrávky byly pořízeny cizími autory bez našeho laskavého svolení a na místech našeho hostování. Nicméně tyto scénky jsou tak legendární, že je zde uveřejňujeme :